Historie Ejemovy chaty a Frotzlovy rozhledny

Stříbrník, v dnešní době zvaný též Červený vrch byl a je pro obyvatele Loun vždy oblíbeným výletním místem. Objekt na vrchu je dílem lounského odboru Klubu českých turistů. Návrch na zřízení chaty podal předseda odboru ing. Josef Ejem v roce 1902. Lounští turisté několik let střádali korunu ke koruně, jelikož ústředí KČT se zamítavě vyslovilo k žádosti o podporu stavby. Stavba byla zahájena na jaře r. 1910. Slavnostní otevření bylo 4. června 1911. Chata dostala jméno bývalého předsedy Ejema ( ten se bohužel realizace své myšlenky nedožil) a dřevěná vyhlídková vížka byla pojmenována po dalším místním podporovateli turistiky MUDr. Josefu Frotzlovi. Po roce 1948 lounští turisté o svou chatu přišli. Zpět jim byla vrácena v 90 letech 20. století, ovšem ve značně zchátralém stavu. Od roku 1998 se podařilo zprovoznit alespoň rozhlednu a zde začíná nová doba Ejemovy chaty a Frotzlovy rozhledny.

rozhledna v prvopočátcích